CÁC QUY TẮC TRONG TRÒ CHƠI

Bây giờ bạn đã có những điều cơ bản, bây giờ bạn có thể bắt đầu chơi. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy đi vào trọng tâm của vấn đề và các quy tắc của trò chơi. Những thẻ này sẽ cho phép bạn xây dựng đội đầu tiên của mình và chơi trong GW …

CÁC QUY TẮC TRONG TRÒ CHƠI Read More »